top of page
clalit-mushlam-logo.png

מבוטחי כללית מושלם זכאים להחזרים משמעותיים עבור טיפולי פיזיותרפיה אצלנו ב – better move

 

לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 זכאים להחזר עבור 24 טיפולים בשנה.

גובה ההחזר 75% ( עד 95 ₪ לטיפול )

 

לקוחות כללית מושלם מתחת לגיל 18 זכאים להחזר עבור 30 טיפולים בשנה.

גובה ההחזר 75% ( עד 108 ₪ לטיפול  )

לפרטים המלאים והמעודכנים ביותר לגבי ההחזר יש להיכנס לעמוד הרלוונטי באתר כללית מושלם – להלן לינק.  

 

  • על מנת לקבל את ההחזר יש לקבל הפניית רופא לפיזיותרפיה.

bottom of page